section

Saņem ziņu un esi mierīgs

 • Mūsdienīga tehnoloģija
  Ļauj ātrā un vienkāršā veidā paziņot vecākiem par bērna ieiešanu/iziešanu no skolas.
 • Ērta un vienkārša metode
  Veicama ar vienu kustību un neprasa papildus ieguldījumus.
 • Neatsverams guvums
  Vecāku sirdsmiers par bērna gaitām, jo vecāki “zinās – kad galamērķī, zinās – kad sagaidīt”.

Kāpēc sanemzinu.lv?

 • Ātra kartes noformēšanaarrow
 • Momentāla īsziņas saņemšanaarrow
 •         Energoneatkarībaarrow

Many option

Viegli saprotama reģistrēšanās un kartes noformēšana mūsu mājas lapā. Jautājumu gadījumos sazinieties ar mums personīgi.

Customizable

Pieliekot karti karšu lasītājam, ziņa par bērna ieiešanu/iziešanu no mācību iestādes momentāli tiek nosūtīta vecākiem.

Responsive Design

Karti nav nepieciešams uzlādēt un tā nav atkarīga no citu ierīču darbības, piemēram, bērna telefona.