section

Privātuma politika

SIA „ARWESS” Privātuma politika

SIA „ARWESS” reģ.nr. 40203146463 (turpmāk tekstā ARWESS) ir Pārzinis, kas izpilda Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulas Nr.2016/679 prasības Latvijā. Šī Privātuma politika izskaidro, kā ARWESS apstrādā personas datus, kad tiek izmantoti ARWESS sniegtie pakalpojumi. Šī politika attiecas uz visa veida personas datu apstrādi, ko ARWESS ievāc no mājas lapām, e-pastu sarakstes, anketām, līgumiem un citiem avotiem. Izmantojot ARWESS pakalpojumus, Jūs uzticat ARWESS savu informāciju. Šī privātuma politika ir izstrādāta, lai palīdzētu lietotājam saprast, kādu informāciju ARWESS apkopo, kāpēc ARWESS to dara un kā to izmanto.

1. Lietojot interneta vietni www.sanemzinu.lv, Jūs piekrītat privātuma politikai un Jūsu datu apstrādei un glabāšanai ARWESS pakalpojumu veikšanai.

Personas datu ievākšana un izmantošana.

2. Neatkarīgi no kuras valsts jūs piekļūstat ARWESS pakalpojumiem, personas datu apstrādē tiek ievēroti Regulas noteikumi. Jūs esat informēti, ka Jūsu personas dati Latvijā var tikt apstrādāti arī uz šīs valsts likuma pamata.

3. ARWESS  informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.sanemzinu.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem tarifu plānu pasūtījumiem, ka arī citi informatīvi paziņojumi saistīti ar savu profilu rediģēšanu.

4. Jūs esat informēts, ka lietojot interneta vietni www.sanemzinu.lv, ARWESS vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.sanemzinu.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

4.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

4.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

4.3. www.sanemzinu.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

4.4. IP adreses;

4.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.sanemzinu.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

5. ARWESS apkopo noteiktu informāciju, lai lietotājiem nodrošinātu maksimālu labumu no sniegtajiem pakalpojumiem. Reģistrējoties vai pērkot mūsu tarifu plānus, Jums būs jānorāda informācija par sevi un savu bērnu (skolnieku), uz kuras vārda tiks izveidota lietošanas karte:

5.1. Vecāka (likumīgā pārstāvja) informācija:

5.1.1. Vārds;

5.1.2. Uzvārds;

5.1.3. Adrese;

5.1.4. Mobilais tālrunis.

5.2. Bērna (skolnieka) informācija:

5.2.1. Vārds;

5.2.2. Uzvārds;

5.2.3. Mācību iestāde.

Interneta protokola adrese.

6. ARWESS apkopo ar piekļuvi saistītu informāciju:

6.1. Piekļuves IP adrese;

6.2. Piekļuves datums un laiks;

6.3. Maksājumu informācija.

7. Veicot ARWESS pakalpojumu apmaksu, ARWESS var apkopot un apstrādāt informāciju par Jūsu bankas maksājuma kontu, bankas iestādi, telefona numuru.

Vietējā krātuve.

8. ARWESS var apkopot un uzglabāt informāciju (tostarp personas informāciju) lokāli jūsu ierīcē, izmantojot tādas sistēmas kā pārlūkprogrammas tīmekļa krātuve.

Sīkfaili un līdzīgas tehnoloģijas.

9. Apmeklējot ARWESS interneta vietni www.sanemzinu.lv un pasūtot pakalpojumus, tiek izmantotas dažādas informācijas apkopošanas un uzglabāšanas tehnoloģijas, kas var ietvert sīkfailu vai līdzīgu tehnoloģiju izmantošanu jūsu pārlūkprogrammas vai ierīces identificēšanai.

Personas datu apstrādes mērķi un tiesiskie pamati.

10. ARWESS apstrādā personas datus šādiem mērķiem:

10.1. Pakalpojumu, rēķinu sagatavošanai, noslēgšanai un izsūtīšanai;

10.2. Efektīvu uzņēmuma pārvaldības procesu nodrošināšanai;

10.3. Biznesa plānošanai un analītikai;

10.4. Pieteikumu izskatīšanai un apstrādei;

10.5. Jaunumu izsūtīšanai.

11. ARWESS apstrādā personas datus uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

11.1. Ar normatīvo aktu noteikta juridiskā pienākuma izpildi;

11.2. Leģitīmās intereses nodrošināšanai;

11.3. Līguma noslēgšanai vai izpildei;

11.4. Datu subjekta piekrišanai.

Personas datu glabāšanas ilgums.

12. ARWESS glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un normatīvo aktu prasībām, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

12.1. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ARWESS var realizēt savas leģitīmās intereses;

12.2. Kamēr ARWESS pastāv juridisks pienākums datus glabāt saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

12.3. Kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Personas datu saņēmēji.

13. Likumā noteiktos gadījumos ARWESS var nodot informāciju trešajām personām. Tāpat ARWESS var izmantot ārpakalpojumus, lai nodrošinātu efektīvāku savu funkciju veikšanu.

14. ARWESS interneta vietnē www.sanemzinu.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīgs nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.

15. Personas dati netiek nodoti uz trešajām valstīm.

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības.

16. Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus ARWESS par Jums apstrādā, Jums ir jāiesniedz pieprasījums:

16.1. Rakstveida, atsūtot to uz ARWESS juridisko adresi: Olaines novads, Olainē, Zeiferta ielā 14-57 , LV-2114;

16.2. Rakstveida, uz e-pasta adresi info@sanemzinu.lv.

17. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu dzēšanu, personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu atbilstoši Regulas noteikumiem.

18. ARWESS veic saziņu ar datu subjektu, izmantojot datu subjekta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, adresi).

19. Ja Jums šķiet, ka Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas, vispirms tās tiek risinātas sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, Jūs varat iesniegt sūdzību personas datu uzraudzības iestādei.

Tiesības atsaukt piekrišanu.

20. Ja personas datu apstrāde ir uzsākta un notiek saskaņā ar datu subjekta piekrišanu, datu subjektam ir tiesības to atsaukt, sūtot atsaukumu uz e-pasta adresi: info@sanemzinu.lv

21. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kura veikta tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

22. Lietotājam ir tiesības dzēst savu profilu, par to atsūtot pieprasījumu uz e-pasta adresi: info@sanemzinu.lv. Šādā gadījumā pieprasījums tiek pieņemts tikai tad, ja tas nosūtīts no tā paša e-pasta, kurš reģistrēts lietotāja profilā interneta vietnē www.sanemzinu.lv.

ARWESS veiktie pasākumi personu informācijas drošības nodrošināšanai.

23. ARWESS nodrošina sekojošas darbības, lai aizsargātu uzņēmumu ARWESS un lietotājus pret nesankcionētu piekļuvi ARWESS rīcībā esošajai informācijai, tās grozīšanu, atklāšanu vai iznīcināšanu.

23.1. Šifrēšana, izmantojot standartu SSL;

23.2. Lai novērstu neatļautu piekļuvi sistēmām, ARWESS pārskata apkopoto informāciju, tās uzglabāšanu un apstrādi, tostarp fiziskās drošības pasākumus;

23.3. Personas informācijai var piekļūt tikai ARWESS darbinieki, darbu izpildītāji un pārstāvji, kuriem šī informācija ir jāzina, lai to apstrādātu ARWESS uzdevumā, un kuriem ir jāievēro stingras konfidencialitātes prasības.

Pakalpojumi, uz kuriem attiecas šī konfidencialitātes politika.

24. ARWESS konfidencialitātes politika attiecas uz visiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums ARWESS savā interneta vietnē www.sanemzinu.lv.

Izmaiņas Privātuma politikā.

25. ARWESS ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiks publicētas interneta vietnē www.sanemzinu.lv.