section

Lietošanas noteikumi

SaņemZiņu lietošanas noteikumi

Interneta vietnes www.sanemzinu.lv vispārīgie lietošanas noteikumi.

1. Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma noslēgšanas gaitā, lūdzam iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos SIA „ARWESS", vienotais reģ.Nr. 40203146463 (turpmāk tekstā – Pakalpojuma sniedzējs), pakalpojumu iegādes noteikumus skolnieka vecākam (likumīgam pārstāvim), turpmāk tekstā – Klientam.

2. Ar interneta vietni www.sanemzinu.lv tiek saprasta SIA „ARWESS” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.sanemzinu.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

3. Apmeklējot interneta vietni www.sanemzinu.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par tarifu plānu pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.sanemzinu.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

5. Informējam, ka SIA „ARWESS” interneta vietnē www.sanemzinu.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.sanemzinu.lv lietošanas laikā.

6. SIA „ARWESS” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.sanemzinu.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.sanemzinu.lv. Klientam pašam jāseko interneta vietnes www.sanemzinu.lv noteikumu atjauninājumiem.

7. Līdz ko sākat lietot interneta vietni www.sanemzinu.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatīts, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu informēts par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad aizliegts lietot interneta vietni.

8. Interneta vietnes www.sanemzinu.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „ARWESS” ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē www.sanemzinu.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.sanemzinu.lv reģistrētu lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.sanemzinu.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

10. Katram interneta vietnē www.sanemzinu.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.sanemzinu.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pasūtīti tarifu plānu pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

11. Interneta vietnes lietotājs (Klients) piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.sanemzinu.lv par dažāda veida aktualitātēm, ja ir saņemta lietotāja, kā datu subjekta brīva un nepārprotama piekrišana (izņemot gadījumus, kad ziņu nosūtīšana lietotājam tiek veikta uz cita tiesiska pamata).

12. SIA „ARWESS” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.sanemzinu.lv lietošanas laikā neievērojot noteikumus.

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „ARWESS” interneta vietnē www.sanemzinu.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.sanemzinu.lv kontaktpersonu sadaļā „Kontakti”.

14. Vienas dienas laikā SIA „ARWESS” var nosūtīt Klientam tikai četras īsziņas (divas - par ieiešanu skolā un divas - par iziešanu no skolas). Pēc četru īsziņu limita sasniegšanas, karte kļūst neaktīva līdz nākamajai dienai.

15. Pēc kartes pielikšanas karšu lasītājam, karte automātiski uz 10 minūtēm paliek neaktīva, lai novērstu nejaušu / maldinošu īsziņu nosūtīšanu Klientam.

16. SIA „ARWESS” neuzņemas atbildību par nekvalitatīvi sniegtiem pakalpojumiem, ja tie radušies elektrības, mobilo operatoru, interneta pakalpojumu traucējumu dēļ, kā arī nepārvaramas varas apstākļu dēļ (piemēram, dabas katastrofas utt.).

17. Pareiza karšu sistēmas darbība tiek nodrošināta izmantojot lietošanas instrukciju, kura izvietota interneta vietnē www.sanemzinu.lv.

18. Reģistrējoties interneta vietnē www.sanemzinu.lv vai iegādājoties pakalpojumus, Klients atļauj apstrādāt viņa un reģistrētā bērna datus.

19. Reģistrējoties interneta vietnē www.sanemzinu.lv vai iegādājoties pakalpojumus, Klients piekrīt, ka Pakalpojuma sniedzējs glabā viņa un reģistrētā bērna personas datus, neatklājot tos trešajām personām.

20. Dienas atskaite par pakalpojumiem sākas no pirmās paziņojuma īsziņas saņemšanas par bērna ieiešanu vai iziešanu no mācību iestādes.

21. Īsziņas tiek nosūtītas uz mobilo telefonu numuriem, kuri ir reģistrēti pie sekojošiem sakaru operatoriem: BITE, LMT,Tele2. Nosūtīšana uz citiem sakaru operatoriem netiek garantēta.

22. Kartes piegādes laiks, izmantojot „Omniva” pakomātu vai „Latvijas pasts” starpniecību, ir atkarīgs no piegādes uzņēmuma iekšējiem noteikumiem.

23. Pakalpojuma sniedzējs apņemas izpildīt sekojošus pakalpojumus (Turpmāk – Pakalpojumi):

23.1 Nosūtīt karti 5 darba dienu laikā pēc maksājuma saņemšanas ar vienu no diviem piegādes veidiem: ar „Omniva” pakomātu (Klients izvēlas caur interneta vietni maksājuma lapā) vai ar „Latvijas pasts” starpniecību uz noradīto adresi reģistrācijas lapā. Cenas par piegādēm ir noradītas interneta vietnē www.sanemzinu.lv;

23.2 Nozaudēšanas, sabojāšanas vai salaušanas gadījumā atjaunot karti pēc maksājuma saņemšanas un nosūtīt Klientam ar „Latvijas Pasts” starpniecību. Kartes atjaunošana notiek 10 darba dienu laikā. Kartes atjaunošanas maksa ir 1,50 €;

23.3. Izsūtīt paziņojumus īsziņas veidā uz Klienta noradīto mobilo telefonu par bērna ieiešanu un iziešanu no mācību iestādes;

23.4. Nodrošināt Klientam informācijas atbalstu pa tālruni: +37126250321, e-pastu: info@sanemzinu.lv;

23.5. Uzturēt karšu lasītāja sistēmu darba kārtībā un veikt nepieciešamos profilaktiskos / uzlabošanas darbus karšu lasītāja sistēmas pilnveidošanai.

24. Klienta pienākumi:

24.1. Veikt pakalpojuma apmaksas izpildi saskaņā ar SIA „ARWESS” spēkā esošiem tarifu plānu cenām, kuras atrodas interneta vietnē www.sanemzinu.lv;

24.2. Veikt apmaksu par piegādi, ja tiek izvēlēts piegādes veids „Omniva” pakomāts;

24.3. Veikt apmaksu par piegādi un jaunas kartes izgatavošanu ar bankas pārskaitījumu uz SIA „ARWESS” juridisko kontu kartes nozaudēšanas, sabojāšanas vai salaušanas gadījumā. Konta numurs izvietots 42.punktā;

24.4. Ievērot Latvijas Republikas likumdošanu, kas attiecas uz Pakalpojuma sniedzēja autortiesību aizsardzību;

24.5. Punktos 24.1., 24.2., 24.3. minētās darbības apmaksāt Pakalpojuma sniedzējam simtprocentīgās priekšapmaksas veidā.

25. Pakalpojuma sniedzējs nav atbildīgs, kā arī nesniedz nekādas garantijas par bērna reālo atrašanās vietu. Pakalpojumam ir tikai informatīvs raksturs, sniedzot papildus datus.

26. Pēc maksājuma veikšanas un lietošanas noteikumu piekrišanas, naudas līdzekļu atgriešana Klientam nav paredzēta.

Interneta vietnē www.sanemzinu.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana. 

27. Klientam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.sanemzinu.lv norādīto kārtību.

28. Neizmantot interneta vietnē www.sanemzinu.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkst izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „ARWESS” ir tiesība apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.sanemzinu.lv lietošanas noteikumiem.

29. Pieprasot SIA „ARWESS" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@sanemzinu.lv no pasūtījumā norādītās e-pasta adreses vai sazinoties ar SIA „ARWESS", zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz www.sanemzinu.lv tālruņiem: +37126250321, +37126859697.

30. SIA „ARWESS”, konstatējot interneta vietnē www.sanemzinu.lv kļūdas un/vai neprecizitātes tarifu cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto pakalpojumu, ir tiesības vienpusēji atcelt pasūtīto pakalpojumu. Izņēmuma veidā SIA „ARWESS” Klienta pasūtīto pakalpojumu var atcelt gadījumos, ja pasūtītais pakalpojums veikts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; tarifu plāna samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

31. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.sanemzinu.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.sanemzinu.lv iekļautu logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.sanemzinu.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.sanemzinu.lv starpniecību.

32. Interneta vietnē www.sanemzinu.lv tiek attēlots tarifu plānu saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „ARWESS” īpašums.

33. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „ARWESS” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Tāpat SIA „ARWESS" ir tiesīgs nosūtīt informāciju, tai skaitā tiešo zvanu un īsziņu veidā, par www.sanemzinu.lv un SIA „ARWESS" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm. Jums ir tiesības atteikties no jebkādu jaunumu saņemšanas, rediģējot šo informāciju savā lietotāja profilā vai nosūtot informāciju uz -e-pastu: info@sanemzinu.lv.

Interneta vietnē www.sanemzinu.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

34. SIA „ARWESS” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt izsūtīta informācijas (paziņojumi, atgādinājumi) no interneta vietnes www.sanemzinu.lv.

35. Lietojot interneta vietni www.sanemzinu.lv, piekrītat, ka SIA „ARWESS” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.sanemzinu.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

35.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu;

35.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu;

35.3. www.sanemzinu.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus;

35.4. IP adreses;

35.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.sanemzinu.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

36. SIA „ARWESS” interneta vietnē www.sanemzinu.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.

37. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.sanemzinu.lv, kļūst par SIA „ARWESS” īpašumu, kurus SIA „ARWESS” kā interneta vietnes www.sanemzinu.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

38. Ievērojiet, ka uzrādot savu e-pasta adresi vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni www.sanemzinu.lv, esat piekritis, ka SIA „ARWESS” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 33.punktā norādītajam mērķim.

Par interneta vietnes www.sanemzinu.lv lietošanas noteikumiem.

39. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

40. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, vispirms tiks risināti sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīds tiks nodots izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

41. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „ARWESS”, skatiet mājas vietnes www.sanemzinu.lv sadaļā „Kontakti”.

42. Pakalpojuma sniedzēja rekvizīti:

SIA „ARWESS” Vienotais reģistrācijas numurs: 40203146463

Juridiskā adrese: Zeiferta iela 14-57, Olainē, Olaines novads, LV-2114

Norēķinu konts: Swedbank LV17HABA0551045036423.